GIỚI THIỆU PHẦN MỀM BẢO MẬT ESET

Chúng ta biết rằng quản lý kinh doanh là rất khó, thậm chí khi không có các vấn đề đến từ virus. Để không làm vấn đề phức tạp thêm, việc duy trì mức độ an ninh liên tục trên toàn bộ mạng công ty là điều cốt yếu. Đây là lý do tại sao ESET thiết kế một công nghệ phát hiện tiên tiến để bảo vệ dữ liệu và luồng thông tin nhạy cảm ở tất cả các cấp.


Các giải pháp bảo mật của ESET tập trung vào các mối nguy hiểm tiềm tàng như email, Internet, các thiết bị di động và hơn thế nữa. Sau khi triển khai tại các lớp phòng thủ trong hạ tầng, sự toàn vẹn của mạng vẫn còn nguyên, do đó doanh nghiệp có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng khác trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Hiện nay Công ty cổ phần văn phòng tiện ích Việt Nam đang là gold partner của Htech (công ty phân phối độc quyền phần mềm diệt Virus Eset tại Việt Nam).