Eset cho doanh nghiệp nhỏ

Phần mềm diệt virus Eset dành cho doanh nghiệp từ 5 đến 10 máy và có 1 máy chủ dữ liệu (file server)