CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 CHÍNH SÁCH CHUNG

Website bán hàng eset.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH VIỆT NAM thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam có nhu cầu mua hàng nhưng không có thời gian đến công ty hoặc đặt trước để khi đến công ty là đảm bảo có hàng.

Sản phẩm được kinh doanh tại http://eset.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, không bán hàng nháy, hàng không rõ nguồn gốc.

Hoạt động mua bán tại eset.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1.2 QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền website bán hàng

Website bán hàng eset.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH VIỆT NAM phát triển với tên miền giao dịch là: eset.vn

Định nghĩa chung:

Người bán là CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỆN ÍCH VIỆT NAM

Người mua là công dân Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để thực hiện giao dịch.

Thành viên là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại website.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia website bán hàng eset.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.