SAFETICA

PHẦN MỀM CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU

 

Thông tin tài liệu công ty rất quan trọng. Nếu thông tin của bạn bị rò rỉ, gần như không thể tránh khỏi việc bạn sẽ chịu tổn thất tài chính, tổn hại đến uy tín của bạn hoặc gia tăng đối thủ cạnh tranh.

Tài liệu quan trọng nhất trong công ty của bạn là gì ?

Có rất nhiều cách để mất quyền kiểm soát dữ liệu của bạn

Gửi nhầm email? Hay bị mất ổ USB? Rò rỉ dữ liệu chắc chắn có thể là ngẫu nhiên, nhưng đôi khi, thậm chí thường xuyên, dữ liệu bị rò rỉ có chủ đích. Tất cả chỉ cần một nhân viên có ý định muốn sao chép dữ liệu ra bên ngoài.

 

Lập danh sách các quy tắc bảo mật là không đủ

Công ty của bạn cần phần mềm bảo mật dữ liệu đảm bảo các quy tắc được tuân thủ. Dữ liệu quan trọng của bạn được bảo mật và các quy trình bảo mật được minh bạch.

 

Giải pháp chống thất thoát dữ liệu SAFETICA (DLP ) giúp bạn:

Cấu trúc hệ thống:

 

PC, Laptop, Smartphone, Tablet của nhân viên

Máy Chủ Dữ Liệu và Cơ Sở Dữ Liệu

Bảng điều khiển quản lý cho phép cài đặt các quy tắc chính sách và thực thi chính sách

Các hành động sẽ được ghi lại, các quy tắc chính sách sẽ được thực thi thông qua SAFETICA (có thể cài đặt ẩn đối với người dùng) Dữ liệu sẽ được tự động chuyển từ máy tính có kết nối mạng sang máy chủ dữ liệu khi kết nối mạng Tất cả các cài đặt quy tắc chính sách điều có thể được điều chỉnh. Tại đây có thể thấy được tất cả các dữ liệu được thu thập.

 

SAFETICA (DLP) bảo vệ bạn khỏi bị rò rỉ dữ liệu:

Safetica có thể biết khi nào ai đó có cơ hội với thông tin bí mật của bạn. Tùy thuộc vào chế độ nào Safetica đang hoạt động, nó có thể ngăn chặn rủi ro, thông báo cho quản trị viên hoặc nhắc nhở nhân viên của bạn về các nguyên tắc bảo mật của bạn. Khi bạn cần lấy một tài liệu nhạy cảm ra khỏi công ty của mình (như ổ USB), Safetica đảm bảo rằng nó được mã hóa. Vì vậy, không ai có thể có được dữ liệu của bạn trừ khi bạn cho phép nó. Bạn vẫn an toàn ngay cả khi ổ USB bị mất hoặc bị đánh cắp.

TỔNG QUAN VỀ TÍNH NĂNG 

Safetica Discovery

 

Safetica Protection

 

Safetica Enterprise

 

Security Audit

Data-flow security audit

Office 365 file and email audit


Regulatory compliance audit


Workspace security audit

Content inspection classification


Detection of suspicious activities


Endpoint Data Protection

Email and network protection

Devices and print protection

Remote work protection

Advanced data classification

Different remediation policies

Incident Shadow Copy

Workspace control

Safetica Zone

BitLocker encryption management

Cloud Data Protection

Endpoint cloud sync protection

Endpoint Office 365 protection

Azure Information Protection

Exchange Online Protection

Enterprise Features

End-user rebranding

Workflow control

Multi-domain support

Security Automation

SIEM integration

FortiGate integration

 

EXTRA MODULES Safetica UEBA Safetica Mobile
Safetica UEBA (User and Entity Behavior Analytics)
   

- Understand real user activity and behaviour in detail.

- Get a comprehensive overview of work time usage.

- Use the insight to secure your data and workspace

User activity audit

Behavior analysis

Extended reporting

 
Safetica Mobile    

- Protect data on mobile devices, e.g. smartphones and tablets.

- Get an overview of mobile device status to identify risks.

- Audit activity both within apps and on websites.

 

Security audit

Antitheft

Workspace management

 
   

 


HOTLINE: 0932088830