THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN VAN PHONG TIEN ICH VIET NAM

Số tài khoản: 0371000443082

Tên ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Tân Định, TpHCM


HOTLINE: 0932088830