CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách đổi sản phẩm khác (không hoàn tiền) đối với sản phẩm bị lỗi không kích hoạt được do lỗi nhà sản xuất.

Điều kiện đổi trả:

Còn đầy đủ hộp sản phẩm.

Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm.

Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có).